CERTIFICATEN

Geachte meneer of mevrouw!

We zijn verheugd aan te kondigen dat onze dagelijkse inspanningen op het gebied van ontwikkeling, productie, distributie, marketing en verkoop zijn beoordeeld door onafhankelijke auditors van TUV SUD, die ons bedrijf het BRC-certificaat heeft toegekend met één van de hoogste scores, namelijk niveau A. Onze activiteiten die onder het BRC-certificaat vallen, omvatten de productie van polyethyleenfolie dmv. de blaasmethode, de productie van flexibele verpakkingsmaterialen gemaakt van kunststoffen voor direct contact met: voeding, hygiëneproducten, farmaceutische producten, maar ook op het gebied van snijden, terugspoelen, lassen, perforeren van polyethyleenfolie en rekfolie. We zijn er trots op dat ons dagelijks werk en onze professionaliteit zo hoog werden ingeschat, en dankzij dit certificaat zijn we opgenomen in de groep bedrijven die de hoogste normen van productveiligheid toepassen op elk niveau van hun activiteit. Het BRC-certificaat bevestigt onze verantwoorde benadering van hoe we onze business leiden. Het geeft u echter de garantie dat we voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan producenten van folieverpakkingen die direct in contact komen met voedsel.