EU-PROJECTEN

Implementatie van innovatieve oplossingen in een bedrijf uit de kunststofverpakkingsindustrie

HiTec Film Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voert een project uit dat wordt medegefinancierd uit Europese fondsen voor „Implementatie van innovatieve oplossingen in een onderneming uit de kunstofverpakkingsindustrie”

Het doel van het project is om eigen R&D-werkzaamheden te implementeren in de business van het bedrijf, waardoor twee innovatieve producten zullen worden geïntroduceerd in de vorm van wicketfolieverpakkingen voor het verpakken van hygiënische producten en een elastische zak voor het bewaren van voedingsproducten, gekenmerkt door een nieuw ontwerp, een structuur van grondstoffen en afmetingen die niet op de markt verkrijgbaar zijn.

Medefinanciering van het project vanuit de EU: 1 971 900, 00 PLN

Implementatie van innovatieve technologische en productoplossingen in de folieverpakkingsindustrie 

Gefinancierd door het Poolse Agentschap voor Bedrijfsontwikkeling. Operationeel programma Oost-Polen, Maatregel 1.3.1. Implementatie van innovaties door Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Het doel van het project is een investering die bestaat uit het implementeren van de resultaten van R&D-activiteiten, waardoor productinnovaties op de markt kunnen worden geïntroduceerd op nationale schaal.

Hierdoor zal HiTec Film een innovatieve, pro-ecologische 5-laagse folie kunnen aanbieden met antibacteriële eigenschappen, en dus met nieuwe eigenschappen en functionaliteiten. Het product zal voornamelijk bedoeld zijn voor de markt van voedselverpakkingen, maar ook voor andere die het nieuwe product kunnen gebruiken, bijv. de industrie van medisch afval, verpakkingen voor geneesmiddelen, hygiëneproducten en andere. Het onderwerp van het project betreft het gebruik van oplossingen die een positieve impact hebben op het milieu. Het product van het project zal ook een duidelijk milieuvriendelijk karakter hebben. Het projectconcept is het resultaat van R&D-activiteiten die door de Aanvrager onafhankelijk zijn uitgevoerd – bij deze investering wordt ervan uitgegaan dat deze in het bedrijf van de Aanvrager worden geïmplementeerd. Het doel van de R&D-activiteiten was om een innovatief folierecept te ontwikkelen en de kenmerken en eigenschappen ervan te onderzoeken in de context van de gebruikte grondstoffen.

 

De totale waarde van het Project is: 14 200 201,00 PLN

De toegekende medefinanciering van het project bedraagt 70% van de gekwalificeerde uitgaven: 7 376 740,00 PLN

Bouw van twee micro-fotovoltaïsche installaties voor de HiTec Film Spółka z o.o. in Stężyca

Medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het REGIONAAL OPERATIONEEL PROGRAMMA VAN HET LUBELSKIE VOIVODSHIP VOOR 2014-2020

Het doel van het project is een investering bestaande in de bouw van twee nieuwe HEB-installaties met een capaciteit van elk minder dan 50 kWe voor elektriciteitsopwekking, waarbij de geplande gemiddelde netto elektriciteitsproductie minder dan 400 MWh / jaar bedraagt. Een van de strategische doelen is om de energiezekerheid van HiTec Film Spółka z o.o. evenals bescherming en verbetering van de natuurlijke omgeving, wat belangrijk is voor het bereiken van de doelen en missie van het bedrijf.

De totale waarde van het project is: 343 164,03 PLN

De toegekende medefinanciering van het project bedraagt: 181 346,84 PLN